Prečo je u susedov tráva zelenšia alebo Ako sa vyberajú učebnice v ČR

Autor: Miroslav Tokarčík | 4.7.2018 o 14:02 | Karma článku: 10,01 | Prečítané:  11728x

Porovnávanie sa s Českom je v rebríčku populárnych slovenských športov takmer rovnako vysoko ako hokej či futbal. Okrem hodnotenia športových výsledkov či kvality piva stoja za zmienku aj markantné rozdiely v obstarávaní učebníc.

Právny základ

Učebnicovú politiku ČR upravuje Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  s aktuálnou účinnosťou 1.9. 2007 - 31.8. 2018. Podrobnosti o procese schvaľovania učebníc obsahuje “Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic”, z ktorej sme v rámci našej analýzy čerpali. Názov tejto smernice je však omnoho komplikovanejší ako reálne fungovanie otvoreného a slobodného učebnicového trhu ČR.

Kráľovská pečať

Priblížme si na úvod aktuálnu situáciu u nás. Ak chce škola bezplatne používať určitú učebnicu, jej vydavateľ musí vopred splniť niekoľko “ale”. Vstupenkou na zoznam bezplatne poskytovaných učebníc je tzv. schvaľovacia doložka, “kráľovská pečať” (ďakujeme za trefný termín R. Chovanculiakovi z INESS), ktorá garantuje, že publikácia je v súlade so ŠVP a zároveň je preplácaná ministerstvom. Získať doložku však vôbec nie je také jednoduché - platnosť doložky je vymedzená na 5-10 rokov. Navyše, udelenie doložky je podmienené vyhlásením verejného obstarávania a výhrou v súťaži návrhov učebníc. Predpokladajme, že sa vydavateľ učebnice do súťaže zapojí, stihne v mimoriadne krátkom termíne odovzdať fantastický návrh a súťaž vyhrá. Je na najlepšej ceste získať doložku - musí však prejsť zdĺhavým recenzným konaním na ŠPÚ (posudky recenzentov si navyše sám zaplatí) a po zisku kladných posudkov alebo odstránení nedostatkov slávnostne získava schvaľovaciu doložku. Jednoduché, však?

V Česku takisto funguje systém schvaľovacích doložiek a v tomto prípade je namieste požívať množné číslo - schvaľovacia doložka sa totiž neobmedzuje iba na jednu učebnicu pre daný predmet a v danom ročníku (napríklad pre Český jazyk a II. ročník môže byť v ponuke aj 5 učebníc so schvaľovacou doložkou). Vydavateľ nemusí v prípade záujmu o vydanie novej učebnice čakať ani na vypísanie verejného obstarávania. Učebnicu môže pripravovať individuálnym tempom a jedinou formou regulácie je súlad učebnice s rámcovým vzdelávacím programom (obdoba nášho ŠVP) a bezúhonnosť textov týkajúcich sa duchovných a kultúrnych hodnôt či tradícií národností a kultúr. Táto podmienka sa zabezpečuje posudkami odbornej obce (napr. školskou komisiou Českej biskupskej konferencie, Židovskej obce, Múzea rómskej kultúry a podobne).

Po dokončení učebnice vydavateľ postúpi ministerstvu školstva žiadosť o udelenie doložky - v ľubovoľnom termíne. Proces pokračuje výberom recenzentov riaditeľom príslušného vzdelávacieho odboru (zvyčajne ide o dvoch recenzentov - odborníka z VŠ a pedagogického pracovníka, pričom aspoň jeden z nich musí vyučovať na škole podobného zamerania a mať odbornú kvalifikáciu pre príslušný vzdelávací odbor). Na rozdiel od Slovenska, všetok kontakt a komunikáciu s recenzentmi má na starosti ministerstvo (vrátane nákladov na vypracovanie recenzných posudkov). Ak publikácia získa kladné posudky, dostane schvaľovaciu doložku a už nasledujúci školský rok si ju české školy môžu bezplatne objednať.

Už ich vezú

Objednávanie a distribúcia učebníc sú v oboch krajinách odlišné. U nás sa učebnice objednávajú v stanovenom termíne cez Edičný portál a do škôl ich dopraví centrálny distribútor*. V ČR sa učebnice objednávajú v ľubovoľnom termíne a nezávisle od ministerstva - priamo od vydavateľa a s dopravou na jeho náklady. Škola môže navyše využívať cenové i necenové benefity poskytované vydavateľstvami (prezentácia materiálov v škole, doplnkové materiály zadarmo a podobne).

Systém objednávania úzko súvisí s finančnou politikou ministerstiev školstva. Kým u nás sa príspevok na učebnice centrálne neprerozdeľuje (až na pár výnimiek**) a školy si učebnice objednávajú prostredníctvom “nulových” objednávok na Edičnom portáli, v ČR to majú zariadené inak.

Financie vyčlenené na učebnice sú súčasťou tzv. normatívu “ostatných neinvestičných výdajov”; príspevku, ktorý zohľadňuje náklady na vzdelávanie jedného žiaka a počet žiakov v jednotlivých školách. Časť príspevku tvoria financie zo štátneho rozpočtu (republikový normatív) a z rozpočtu samospráv (krajský normatív). Pre zaujímavosť, výška republikového normatívu v roku 2018 bola pre žiakov povinnej školskej dochádzky vyčíslená na 1077 Kč na žiaka. Škola teda v medziach prideleného príspevku sama rozhoduje, aké publikácie chce používať, ktoré druhy učebníc potrebuje vymeniť a podobne.

Prezentovaný český model je vo väčších-menších obmenách zaužívanou praxou väčšiny európskych krajín. Jeho benefity sme detailnejšie priblížili v predchádzajúcom blogu. Je otázkou, či sa v rámci implementačného plánu NPRVV, ktorý si otvorenie trhu naplánoval do roku 2022, konečne prestane len sľubovať a dočkáme sa prepotrebnej zmeny. Papier znesie veľa a my máme dôvod byť skeptickí. Ešte na jar ministerstvo vydalo jasné stanovisko, že otvorenie trhu považuje z finančných príčin za nereálne. O finančnej (ne)náročnosti súčasného systému sme si už tiež čo-to povedali. A čo si o tom myslia učitelia?

Zhrnutie vlastností českého a slovenského učebnicového trhu:

Učebnicová politika

SR

ČR

Verejné obstarávanie na bezplatné učebnice

X

Termíny na odovzdanie návrhu učebnice

X

Počet schvaľovacích doložiek na 1 predmet

1

Možnosť výberu z viacerých učebníc (bezplatne)

X

Objednávanie v ľubovoľnom termíne

X

Centrálna distribúcia

*

X

Uvoľnené financie na nákup učebníc

X

 

*od budúceho školského roka sa má distribúcia učebníc presunúť na vydavateľov.

 

** v prípade vybraných publikácií (na učebnice cudzích jazykov alebo na kriticky chýbajúce učebnice,  napr. tie, na ktoré sa verejné obstarávanie zastavilo, sa uvoľňuje finančný príspevok vo forme normatívu -  napríklad Prvouka pre II. ročník ZŠ) 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?